Episode: 61
Title: BURAKKUMAJISHAN tsukai  PANDORA
Translation:  Tamashi no BURAKKUMAJIKKU 
In Brief: Soul's black magic
Major event/duel: Yami Yuugi vs Pandora 2
Summary:
Corresponds to:
    Manga:
   Dub Ep:
Episode: 62
Title: MAJISHAN no deshi BURAKKU MAJISHAN GAARU 
Translation: Magican's student Black Magican Girl
In Brief:
Major event/duel:  Yami Yuugi beats Pandora
Summary:
Corresponds to:
    Manga:
   Dub Ep:
Episode: 63
Title: Fukushuu no wana   Bouzou! PARASAIDO 
Translation: Trap of revenge  Running Wildly! Parasite
In Brief:
Major event/duel: Jounouchi vs Haga
Summary:
Corresponds to:
    Manga:
   Dub Ep:
Episode: 64
Title: Hagane no kishi GIAFURIIDO 
Translation: Steel knight Gearfreed
In Brief:
Major event/duel:  Jounouchi beats Haga 
Summary:
Corresponds to:
    Manga:
   Dub Ep:
Episode: 65
Title: Malik shidou  Kami no KONBO 
Translation: Malik starting God combo
In Brief:
Major event/duel: Yami Yuugi vs the Silent Doll 1
Summary:
Corresponds to:
    Manga:
   Dub Ep:
Episode: 66
Title: OSHIRISU no tenkuu ryuu  Saint Dragon - The god of Osiris
Translation: 
In Brief:
Major event/duel: Yami Yuugi vs the Silent Doll 2 - Osiris
Summary:
Corresponds to:
    Manga:
   Dub Ep:
Episode: 67
Title: Kami wo koeru! Kyuukyoku no mugen RUUPU 
Translation: Surpass God! Final Infinate loop
In Brief:
Major event/duel: Yami Yuugi beats the Silent Doll
Summary:
Corresponds to:
    Manga:
   Dub Ep:
Episode: 68
Title: Meenai teki  SHIISUTERUSU II 
Translation: Invisable Enemy - Sea Stealth II
In Brief:
Major event/duel: Yuugi and Kaiba vs Rare Hunters/ Jounouchi vs Kajiki
Summary:
Corresponds to:
    Manga:
   Dub Ep:
Episode: 69
Title: Densetsu no FISHAMAAN
Translation: Legondary Fisherman
In Brief:
Major event/duel: Jounouchi beats Kajiki 
Summary:
Corresponds to:
    Manga:
   Dub Ep:
Episode: 70
Title: Kamen no Jyubaku  Kousou no DUERU 
Translation: Mask's curse  Skyscraper Duel
In Brief:
Major event/duel: Yuugi and Kaiba vs Hikari no Kamen and Yami no Kamen
Summary:
Corresponds to:
    Manga:
   Dub Ep:
Episodes 50-60 <= => Episodes 71-80
Back to Episode Guide
Return to Kokoro no Naka